پورتال اداره آموزش وپرورش استان گيلان
اخبار مهم:
اطلاعیه اداره استعدادهای درخشان

بنا به درخواست مديران محترم دبيرستانها و مراكزي كه تا پايان مهلت اعلام شده موفق به پرداخت يا تاييد ثبت نام داوطلبان شركت كننده در المپيادهاي علمي دانش آموزي كشور در سامانه نشده اند، پنل مديريتي سامانه جهت پرداخت وجه و تاييد ثبت نام از ساعت 8 صبح يك شنبه مورخ 19 دی 95 تا ساعت 18 دوشنبه مورخ 20 دی 95 جهت مديران محترم مدارس فعال مي شود.

لازم است مديران محترم در فرصت مذكور نسبت به مراجعه به سامانه و انجام امور مذكور اقدام نمايند.

ضمنا َدانش آموزاني كه در مهلت قانوني اعلام شده، موفق به پرداخت هزينه ثبت نام در المپيادهاي علمي دانش آموزي كشور نشده اند، تا ساعت 18 دوشنبه مورخ 20 دی 95 فرصت دارند با مراجعه به سامانه، ضمن انجام عمليات پرداخت، ثبت نام خود را توسط مدير دبيرستان، تاييد و قطعي نمايند. بديهي است عدم اقدام در مهلت تعيين شده، به منزله انصراف از شركت در المپيادها بوده و كارت ورود به جلسه براي ايشان صادر نخواهد شد.


كميته برگزاري آزمون

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه