پورتال اداره آموزش وپرورش استان گيلان
اخبار مهم:
اطلاعیه آموزش متوسطه

آخرين تغييرات 150 رشته شاخه كاردانش به تفكيك جنسيت، زمينه، گروه، دروس پايه، كد دروس پايه، كد رايانه اي رشته هاي مهارتي در فايل پيوست قابل استفاده مي باشد.

در ضمن جدول استانداردهاي اين رشته هاي مهارتي شامل: عناوين استانداردهاي مهارت درس، كد استاندارد متولي، ساعت آموزشي، ساعت آموزش در هفته، سنوات آموزشي به همراه تعداد ساعات دروس عمومي، اختياري، مهارتي، شايستگي غير فني و دروس پايه و همچنين جدول دروس عمومي و شايستگي هاي غيرفني دوره دوم متوسطه شاخه كاردانش، نيز ضميمه مي باشد.

عناوين 150 رشته شاخه كاردانش

استانداردهاي 150 رشته شاخه كاردانش

جدول دروس عمومي و شايستگي هاي غير فني دوره دوم متوسطه - شاخه كاردانش

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه