پورتال اداره آموزش وپرورش استان گيلان
اخبار مهم:
جشنواره تجربیات برتر مدارس در حوزه سنجش و ارزشیابی

مفاد جشنواره تجربیات برتر مدارس در حوزه سنجش و ارزشیابی ،توسط  لینک پایین قابل برداشت می باشد.

http://10.30.170.46/portal/fileLoader.php?code=922f27c4f003ae6f1a1a0b1477477710


http://10.30.170.46/portal/fileLoader.php?code=f5dca157c870f86b8cf4801477478723

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه