خانه
تماس با ما
نقشه سایت
 
 
  
 
 
 
مراسم گرامیداشت هفته پیوند اولیا ومربیان ،بهداشت روان وتربیت بدنی در مدارس شهرستان رودسر برگزار گردید به منظورگرامیداشت هفته پیونداولیاومربیان،بهداشت روان وتربیت بدنی مراسمی درشهرستان رودسر برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش _این مراسم باحضوراسماعیلی مدیرآموزش وپرورش،محمدی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداروجمعی ازمسئولین ادارات ونهادهای شهرستان رودسر،دانش آموزان واولیای آنان درمدرسه راهنمایی زنده یاد کفایت تقی زاده رودسر برگزارگردید.

اسماعیلی مدیرآموزش وپرورش رودسردراین مراسم گفت:دونهاد،خانه ومدرسه درساختار تربیتی افراد ونظام تعلیم وتربیت نقش اساسی دارند واگراین دونهاد باهم پیوند مستمرودائمی داشته باشند وبه هم کمک کنند میتوانند عوامل مخرب راخنثی نموده ونسلی باادب،مومن،دانشمندوبانشاط راتحویل جامعه نمایند.

وی افزود:آموزش وپرورش باهمکاری انجمن اولیاء ومربیان مدارس درمواقعی ازسال باتشکیل جلسات وکلاسهای آموزش خانواده به صورت ماهانه و یا فصلی وازطریق دعوت ازاساتید وصاحب نظران اقدام به آموزش علاقمندان واولیاء ومربیان مدارس می نماید.

محمدی معاون فرمانداری رودسر نیزنقش آموزشی وتربیتی انجمن اولیاءدرمدارس رابسیار مهم ارزیابی نمود وگفت:انجمن اولیاء ومربیان مدارس بابیش از60سال قدمت درایران بایدازتمامی ظرفیتها وتوان خود درامورتعلیم وتربیت بیش ازپیش استفاده نماید.           

 

منبع: روابط عمومی
 
امتیاز دهی
 
 

.
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest2 (meduguest2)


Powered By Sigma ITID.