خانه
تماس با ما
نقشه سایت
 
 
  
 
 
 
مدیرآموزش وپرورش رودسر: بایددرمقابل فشارهای اقتصادی وروانی دشمنان باتفکروتعقل ایستادگی نمود روابط عمومی آموزش و پرورش رودسر _ مدیرآموزش وپرورش رودسردر جلسه شورای عمومی اداری این آموزش و پرورش گفت: بایددرمقابل فشارهای اقتصادی وروانی دشمنان باتفکروتعقل ایستادگی نمود

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش _ جلسه شورای عمومی اداری مدیریت آموزش وپرورش رودسرباحضوراسماعیلی مدیر،معاونین وکارشناسان ذیربط درمحل سالن اجتماعات این مدیریت برگزارگردید.

مدیرآموزش وپرورش رودسردراین جلسه طی سخنانی گفت:دشمنان نظام درطول سی وچندسال به هرمشکلی که توانسته اندبه قصدبراندازی فشارهای گوناگونی به انقلاب اسلامی وارد نموده اندامامردم مادرمقابل همه این دشمنی هاتاکنون مقاومت نموده ودر آینده نیزمقاومت خواهدنمود.البته فشارهااثرات منفی هم درجامعه ماداشته وداردوتعلیم وتربیت ازاین اثرات بی نصیب نبوده است امابایدباتفکروتعلق وتصمیمات درست ومنطقی این آسیبهارابه حداقل رساند.

وی اضافه نمود: بازحمات وتلاشهای مجموعه آموزش وپرورش واولیاء دانش آموزان سال تحصیلی 92-91بخوبی آغاز گردیده وتمامی امورمدارس تاکنون به خوبی پیش رفته است.

درادامه این جلسه مسائل جاری اداری،مالی آموزشی وپرورشی مورد بررسی قرارگرفت .

 

منبع: روابط عمومی آموزش و پرورش
 
امتیاز دهی
 
 

.
.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest2 (meduguest2)


Powered By Sigma ITID.